Tel.: 604 930 467
GG: 31984165

Aktualności

Pomoc merytoryczna i prawna dla SKP
21.10.2014

Firma Motoconsilio proponuje usługę przygotowania SKP do kontroli w ramach nadzoru wykonywanego przez Starostę oraz przygotowania SKP do odbioru przez TDT (nowa SKP lub weryfikacja po 5 latach).

Usługa kompleksowej weryfikacji SKP obejmuje weryfikację dokumentów, urządzeń oraz warunków lokalowych (włącznie z pomiarem poziomości ławy pomiarowej).
W ramach czynności istnieje możliwość skorzystania z usług kancelarii prawnej SKP-LEX (www.skplex.pl), specjalizującej się w zagadnieniach związanych z:
- działalnością stacji kontroli pojazdów,
- systemem badań technicznych,
- wykonywaniem badań przez diagnostów

Koszt usługi: 1000 zł netto (dla działającej SKP)
1500 zł netto (dla nowo uruchamianej SKP)

Serdecznie zapraszam