Tel.: 604 930 467
GG: 31984165

Aktualności

Terminy najbliższych szkoleń
01.02.2017

TERMINY PLANOWANYCH NAJBLIZSZYCH KURSÓW dla kandydatów na diagnostów

Miejsce najbliższego szkolenia:
LKR NOWAKOWSCY, ul. Pileckiego 80, 96-300 Żyrardów
Zajęcia praktyczne: Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WZY/009

Terminy zjazdów:
12-16.03.2018 - kurs podstawowy
19.03.2018 - szkolenie specjalistyczne BUS100
20-21.03.2018 - szkolenie specjalistyczne ADR
22.03.2018 - szkolenie specjalistyczne GAZ
23.03.2018 - szkolenie specjalistyczne SKIEROWANE, IMPORT, ZMIANY KONSTRUKCYJNE

Wymagane wykształcenie techniczne i praktyka dla kandydatów
1)wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
2)średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
3)wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
4)średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

KOSZT PEŁNEGO UCZESTNICTWA w kursie wynosi 2000 zł brutto (0%VAT)
W przypadku osób uzupełniających uprawnienia, koszt udziału w szkoleniu okreslono w zakładece SZKOLENIA.