Tel.: 604 930 467
GG: 31984165

Aktualności

Terminy najbliższych szkoleń
01.02.2017

TERMINY PLANOWANYCH NAJBLIZSZYCH KURSÓW dla kandydatów na diagnostów

Miejsce najbliższego szkolenia:

Miejsce zajęć teoretycznych:
WORD Lublin
. ul. Hutnicza 3, 20-218 Lubin

Zajęcia praktyczne:
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów PKS LUBLIN LU/005


Terminy zjazdów:

09.04 -13.04.2018 Szkolenie podstawowe
16.04.2018 Szkolenie specjalistyczne BUS100

17.04 – 18.04 2018 Szkolenie specjalistyczne ADR,
19
.04.2018 Szkolenie specjalistyczne GAZ
20
.04.2018 Szkolenie specjalistyczneSKIEROWANE, ZMIANYWymagane wykształcenie techniczne i praktyka dla kandydatów
1)wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
2)średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
3)wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
4)średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

KOSZT PEŁNEGO UCZESTNICTWA w kursie wynosi 2000 zł brutto (0%VAT)
W przypadku osób uzupełniających uprawnienia, koszt udziału w szkoleniu okreslono w zakładece SZKOLENIA.