Tel.: 604 930 467
GG: 31984165

Aktualności

Zmiana zasad egzaminowania i wymagań dla kandydatów na diagnostów
02.05.2016

Zgodnie z DYREKTYWĄ 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów oraz PROJEKTEM zmian do Ustawy – PRAWO O RUCHU DROGOWYM, od 20 maja 2018 roku ulegają zmianie zasady kwalifikacji oraz egzaminowania kandydatów na diagnostów samochodowych. Od tego dnia każdy kraj członkowski UE będzie wydawał świadectwo (ŚWIADECTWO KOMPETENCJI) lub równoważny dokument diagnoście upoważnionemu do przeprowadzania badań zdatności (technicznych pojazdów) do ruchu drogowego

 

WYMAGANIA

Kandydat posiada wyższe wykształcenie w zakresie nauk technicznych uzyskane na kierunku studiów, którego program obejmuje zagadnienia związane z pojazdami w zakresie: mechaniki, dynamiki, dynamiki pojazdu, silników spalinowych, technologii materiałów, elektroniki, elektryki, elektronicznych układów pojazdu,

 

lub

 

Kandydat posiada średnie wykształcenie i posiadanie kwalifikacji w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów a także w zakresie napraw elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

 

W obu przypadkach wymagane będzie udokumentowane 3 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów w zakładzie (warsztacie) na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów 

 

WAŻNA INFORMACJA

Diagności, którzy w dniu 20 maja 2018 r. są upoważnieni wykonywania badań technicznych, są zwolnieni z wymogów określonych w Dyrektywie